Expertise

Full Stack Java Ontwikkeling

Ervaring met full-stack Java-ontwikkeling, inclusief zowel front-end als back-end ontwikkeling. Vaardigheid in de programmeertaal Java.

Microservices Architectuur

Expertise in het ontwerpen en implementeren van microservices-architecturen voor schaalbare en modulaire applicaties. Gewerkt met technologieën als Spring Boot, Spring Cloud en Docker voor microservices.

Software Architectuur en Ontwerp

Architectuur ontwerp en implementatie van softwaresystemen. Ervaring met software ontwerp patronen.

Front-End Ontwikkeling

Uitgebreide ervaring met front-end ontwikkeling met behulp van technologieën zoals Angular, Vue.js en React. Bekendheid met JavaScript, TypeScript en gerelateerde front-endbibliotheken.

Agile Methodieken

Ervaring met het werken in Agile-omgevingen, waaronder Scrum en SAFe (Scaled Agile Framework). Agile rollen zoals Scrum Master en Agile Coach.

DevOps en CI/CD

Kennis van DevOps-praktijken, inclusief continue integratie en continue implementatie (CI/CD). Gewerkt met CI/CD tools zoals Jenkins en Gitlab.

Cloud en Containerization

Experience with cloud platforms (e.g., Google Cloud) and containerization technologies like Kubernetes and Docker. Kubernetes architecture setup and migration experience.

Database Technologieën

Vaardigheid in het werken met verschillende databases, waaronder PostgreSQL, MySQL, Oracle en MongoDB. Kennis van databasetechnologieën zoals Hibernate en JPA.

Versie beheer

Bekendheid met versiebeheersystemen zoals SVN, Git, Github, Bitbucket.

Project Management and Leadership

Leidinggevende functies, waaronder technisch teamleider en architect. Ervaring met projectmanagement binnen Agile teams.

Documentatie en rapportage

Experience with documentation tools like Sonar and Artifactory. Reporting tools like Elasticsearch and Kibana.

Andere technologieën

Bekendheid met verschillende andere technologieën en tools, waaronder RabbitMQ, Redis, Maven, Node.js en meer.

01.

Diensten

Freelance Software Ontwikkeling

 • Aangepaste softwareoplossingen
 • Deskundige Java-ontwikkeling
 • Agile projectmanagement
 • Schaalbare webapplicaties
 • Klantgerichte aanpak

Custom Software Ontwikkeling

 • Softwareoplossingen op maat
 • Technologische expertise
 • Agile ontwikkelingsproces
 • Innovatieve oplossingen
 • Klantgestuurde projecten

Technologieconsultatie en -beoordeling

 • Evaluatie van de technologiestapel
 • Strategische technische inzichten
 • Schaalbaarheidsanalyse
 • Begeleiding bij modernisering
 • Beveiligingsbeoordeling

Mentorschap en loopbaancoaching

 • Ondersteuning bij loopbaanontwikkeling
 • Coaching op het gebied van vaardigheidsontwikkeling
 • Gepersonaliseerde begeleiding
 • Professioneel groeimentorschap
 • Coaching op het gebied van doelrealisatie

02.

Laten we het over uw project hebben

Ik ben blij om uw specifieke behoeften te begrijpen, of het nu gaat om web-, mobiel- of softwareontwikkeling, en werk nauw samen om uw visie tot leven te brengen.